غنچه های پرپر شده ی سیستان ...

جنایات عبدالمالک ریگی که با وهابیت در ارتباط بود

این تصاویر هم وطنان شهیدمان هستند که قربانی جهالت این فرقه و افراد پیرو

این فرقه ی ضاله شده اند....

 

/ 0 نظر / 29 بازدید