شیعه کشی در یمن

ای مسلمانان سکوت نکنید!

چرا سکوت؟

ای شیعیان!میکشند برادران و خواهران مان را. میکشند کودکان بی گناه را چرا سکوت کرده اید؟ مگر شما شیعه علی نیستید؟

لعنت بر تو ای دولت یمن لعنت بر تو ای عربستان.......

/ 0 نظر / 18 بازدید