وهابیت وارد دانشگاه ها هم شد.....

فعالیت فرقه وهابیت در دانشگاه خزر

به گزارش شیعه آنلاین به نقل از خبرنامه دانشجویان، تعدادی از نزدیکان به

محافل وهابی در دانشگاه غیرانتفاعی خزر محمود آباد در ایام عزای حضرت

فاطمه (س) اقدام به نشر موهونات کرده اند.

این افراد در روز شهادت حضرت زهرا(س) با انتشار حدود 200 برگه کاغذ در

دانشگاه سئوالاتی و موهوناتی را در میان دانشجویان منتشر کرده اند.


افراد ناشر این سوالات همگی زاهدانی و از نزدیکان محافل مسجد مکی هستند و

در سوالات مطرح شده مسائلی از قبیل سکوت امیرالمومنین در خصوص شهادت

همسر گرامی اش را منشر کرده اند.


فرد "ا.ر" که از جمله حامیان موسوی در انتخابات و نیز از جمله نزدیکان به

محافل وهابی بلوچستان است این موهونات را در دانشگاه پخش کرده است.


دانشجویان اهل سنت و شیعه دانشگاه خزر نیز در اعتراض به این اقدام علاوه بر

پاسخ به این اقدام تفرقه افکنانه از مسئولین دانشگاه خواستند تا باخاطیان برخورد

سریع و عاجل داشته باشد.


قابل ذکر است "ا.ر" بارها در ایام سوگواری اهل بیت با راه انداختن گعده های

متعدد در دانشگاه سعی در شبهه پراکنی کرده بود.

/ 0 نظر / 24 بازدید