جنایات وهابیت

سلام شیعه

یا قایم ال محمد

کی میایی ؟

چنین وحشی گری ها بر پیروانت ؟

می کشند بی هیچ واهمه ای از خدا.......

جنایتی در ایران

چه آسان! اری , خدا بر دل انها مهر خاموشی نهاده که تا می توانند بر گناه خویش بیافزایند.

/ 0 نظر / 20 بازدید